Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

Nieodpłatna Pomoc Prawna:

obsługa interesanta w siedzibie urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 12:00

poniedziałek: Marta Holeniewska –– Kancelaria Radcy Prawnego,

wtorek: Elżbieta Kozłowska – Kancelaria Radcy Prawnego, mediator 

środa: Ludwik Barczak – Kancelaria Adwokacka 

czwartek: Łukasz Janota –Kancelaria Adwokacka

piątek: Ludwik Barczak – Kancelaria Radcy Prawnego,


Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Obywatelskiej
Filia Starostwa Powiatowego
ul. Franciszkańska  2, Darłowo

e-mail: pomocprawna@powiatslawno.pl,  tel. 598106440

obsługa interesanta w Filii w Darłowie, ul. Franciszkańska 2:

Nieodpłatna Pomoc Prawna: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-12:00

Mediacja: terminy do ustalenia indywidualnie

Nieodpłatna Pomoc Obywatelska: pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 8:00-12:00

dyżury w punkcie Darłowo pełni stowarzyszenie "Zaborskie Towarzystwo Naukowe", 

tel. 94 3140403


Na terenie kraju utworzono dyżury specjalistyczne, których listę opublikowało Ministerstwo Sprawiedliwości pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/dyzury-specjalistyczne.

 

Zapisy na porady prawne/obywatelskie prowadzone są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 pod numerem tel. 598106440 oraz pod adresem: https://zapisy-np.ms.gov.pl/

 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się ( o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się)  może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
W celu ustalenia środka kontaktu lub miejsca spotkania należy zgłosić taką potrzebę telefonicznie pod nr 59 810 64 28 lub e-mail pomocprawna@powiatslawno.pl bądź w  Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Sławnie.
 

Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Porady Obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy w tym osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Pobierz listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Wytworzył:
Udostępnił:
Szynkowski Paweł
(2023-10-11 11:51:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Szynkowski Paweł
(2024-05-17 13:43:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki