☰ Menu
Starostwo Powiatowe w Sławnie

Niedziela 23.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dane

Starostwo Powiatowe w Sławnie oraz Filia w Darłowie czynne

poniedziałek - czwartek 7.30 – 14.00

piątek 7.30 – 13.30

KOMUNIKAT STAROSTY SŁAWIEŃSKIEGO  (1 lutego 2021r.)

Starosta Sławieński informuje, że
Od 1 lutego 2021r. przywrócona zostaje możliwość skorzystania z osobistej wizyty w Nieodpłatnym Punkcie Pomocy Prawnej w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, pok. Nr 5., równocześnie w dalszym ciągu można korzystać z porad za pośrednictwem telefonu
lub poczty elektronicznej: poniedziałek – piątek tel.: 59 8106428,
mail: pomocprawna@powiatslawno.pl,

Dyżury:

poniedziałek: Zyta Kurowska –– Kancelaria Radcy Prawnego , mediator
wtorek: Aleksandra Gołubińska – Kancelaria Radcy Prawnego
środa: Robert Lorens – Kancelaria Adwokacka
czwartek: Ludwik Barczak – Kancelaria Adwokacka
piątek: Ludwik Barczak – Kancelaria Adwokacka

W Filii w Darłowie ul. Franciszkańska 2, przywrócona zostaje możliwość skorzystania z osobistej wizyty w Nieodpłatnym Punkcie Pomocy Prawnej. Punkt obsługiwany przez  Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Porady Obywatelskie przysługują każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy w tym osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.


UWAGA!
ZMIANA ZASAD OBSŁUGI INTERESANTÓW W WYDZIALE GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Wydział przyjmuje Interesantów w godzinach 8.00-9.00 i od 12.00-13.00
od poniedziałku do czwartku

UWAGA!
ZMIANA ZASAD OBSŁUGI INTERESANTÓW W WYDZIALE KOMUNIKACJI I TRANSPORTU (20 lipca 2020r.)

W związku z wzrastającą liczbą zachorowań spowodowanych koronawirusem COVID-19,
mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin informujemy, iż

z dniem 22 lipca 2020 roku do odwołania ulegają zmianie zasady obsługi interesantów
w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Sławnie
.

W celu załatwiania spraw wymagających kontaktu z pracownikiem w naszym Wydziale prosimy o umawianie się na wizytę telefonicznie pod numerem: 59 810 64 06 ( rejestracja pojazdów ).
Wszelkie inne sprawy, które nie wymagają osobistego kontaktu z urzędnikiem można załatwić w formie pisemnej za pośrednictwem Poczty Polskiej, drogą elektroniczną: przez ePUAP lub e-mail: komunikacja@powiatslawno.pl.


KOMUNIKAT STAROSTY SŁAWIEŃSKIEGO  (20 maja 2020)

Starosta Sławieński informuje, że w związku z sytuacją epidemiczną zostają wprowadzone nowe  zasady dotyczące obsługi interesanta.

Ograniczamy wejście do budynku Starostwa Powiatowego w Sławnie.

Obsługa interesanta w siedzibie urzędu prowadzona będzie tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu z pracownikiem w godzinach 8.00 – 14.00.

Telefonicznie i mailowo informację będzie można uzyskać w godzinach:

 poniedziałek - czwartek 7.30 – 14.00

piątek 7.30 – 13.00

Wydział Komunikacji i Transportu:
komunikacja@powiatslawno.pl;
 tel. 598106412 prawo jazdy, tel. 598106407 rejestracja pojazdów
Wydział Architektury:
budownictwo@powiatslawno.pl; tel. 598106427
Wydział Geodezji:
geodezja@powiatslawno.pl; tel. 598106465

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sławnie  - o terminach posiedzeń będziemy informować telefonicznie lub listownie.

Ponadto informujemy, że w przypadku rejestracji pojazdów deklarujemy przywrócenie terminu administracyjnego przy przekroczeniu 30-dniowego terminu. To oznacza, że nie będą nakładane kary finansowe.

Przywrócona zostanie praca filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Darłowie.


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

W dalszym ciągu do odwołania zawieszona została możliwość skorzystania z osobistej wizyty w Nieodpłatnych Punktach Pomocy Prawnej. Wszystkie umówione wcześniej wizyty zostały odwołane. W tym okresie można korzystać z porad za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej:

poniedziałek: Zyta Kurowska –– Kancelaria Radcy Prawnego , mediator - 693 312 205
wtorek: Czesław Juszczyk – Kancelaria Radcy Prawnego - 601 671 074
środa: Robert Lorens – Kancelaria Adwokacka -  608 104 276
czwartek: Adam Rosiński –Kancelaria Adwokacka - mediator  662 069 188
piątek: Czesław Juszczyk – Kancelaria Radcy Prawnego - 601 671 074

informacja o dyżurach codziennie pod numerem tel. 5908106428
e-mail:  pomocprawna@powiatslawno.pl
Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Porady Obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy w tym osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

filia w Darłowie, ul. Franciszkańska 2, dyżury w punkcie Darłowo pełni Zaborskie Towarzystwo Naukowe, tel. 791 530 803, mail ztn@ztn.com.pl

Komunikat w związku z zagrożeniem COVID-19,
Wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego


POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

W dalszym ciągu do odwołania zawieszona została możliwość skorzystania z osobistej konsultacji z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów. Wszystkie umówione wcześniej wizyty zostały odwołane. W godzinach dyżuru Rzecznika tj. w środy w godz. 13.00 do 17.00 można korzystać z porad za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej – tel.: 59 8106446, mail: konsument@powiatslawno.pl

Podkreślam, że przychodzenie do Urzędu wiąże się z dużym ryzykiem. W trosce o bezpieczeństwo i ochronę zdrowia nas wszystkich, zachęcam do kontaktu telefonicznego i mailowego.

Wszelkie numery tel. i adresy mailowe dostępne są na naszej stronie: http://bip.powiatslawno.pl/public/


Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Sławnie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że z dniem 25 maja 2018r.:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Sławnie ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno jest Starosta Sławieński;
2) w Starostwie Powiatowym w Sławnie powołano Inspektora Ochrony Danych (IODO); dane kontaktowe iodo@powiatslawno.pl,  tel. 59 810 64 31; 59 810 64 91;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizowania obowiązków ustawowych Starosty Sławieńskiego i Starostwa Powiatowego w Sławnie zgodnie z  art. 6 ust. 1 pkt c, d, e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do:
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
- ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt i z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie realizacji Pani/Pana wniosków – załatwienia sprawy;
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


 

Starostwo Powiatowe w Sławnie
ul. Sempołowskiej 2a
76-100 Sławno
tel. 059 810 49 04
fax 059 810 49 12
e-mail: starosta@powiatslawno.pl
www.powiatslawno.pl
Adres skrzynki ePUAP:  /8380taqnw6/skrytka
NIP: 499-02-05-541
Regon: 770983101Dane do faktur:
Nabywca:

Powiat Sławieński
ul. Sempołowskiej 2a
76-100 Sławno
NIP 499-05-02-368
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe
ul. Sempołowskiej 2a
76-100 Sławno

czynne od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30
Godziny przyjmowania interesantów w Wydziale Architektury Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
Poniedziałek - Czwartek godz. 8.00 - 14.00
Piątek 7.30 - 15:30, składanie i uzupełnianie wniosków, Biuro Obsługi Interesanta

Godziny przyjmowania interesantów w Wydziale Komunikacji i Transportu:
w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz. 8.00 – 14.00
oraz w czwartek w godzinach 7.30 – 15.00

Godziny przyjmowania interesantów w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (ewidencja gruntów i budynków):
w poniedziałki od godz. 8.00 do 15.00
od wtorku do czwartku od godz. 8.00 do 14.00
Piątek 7.30 - 15:30, składanie i uzupełnianie wniosków, Biuro Obsługi Interesanta

Starosta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w czwartki w godz. 13.30 - 16.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sławnie oraz w środy w godz. 14.00 – 15.00 w Filii w Darłowie.
Pracownicy Starostwa przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w godz. od 7.30 - 15.30, w dniach urzędowania

Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje interesantów: budynek Starostwa Powiatowego w Sławnie, pok. 5, w środy w godz. 13.00 do 17.00  tel. 59 810 6446
 

Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie:
Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, pok. 5,  tel. 59 810 6428
Filia Starostwa Powiatowego w Darłowie przy ul. Franciszkańska 2. tel. 94 314 0403 (więcej informacji LINK)

dzień Sławno  nieodpłatnej pomocy prawnej udziela: Darłowo  nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego udziela
godziny godziny
poniedziałek 09:00-13:00 radca prawny 09:00-13:00 Radca prawny Zaborskie Towarzystwo Naukowe
wtorek 09:00-13:00 radca prawny 09:00-13:00 Radca prawny Zaborskie Towarzystwo Naukowe
środa 09:00-13:00 adwokat 09:00-13:00 Radca prawny Zaborskie Towarzystwo Naukowe
czwartek 09:00-13:00 adwokat 09:00-13:00 Radca prawny Zaborskie Towarzystwo Naukowe
piątek 09:00-13:00 radca prawny 09:00-13:00 Radca prawny Zaborskie Towarzystwo Naukowe

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dyżury w godzinach 9:00-13:00 w pierwszy poniedziałek miesiąca.
 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się ( o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się)  może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
W celu ustalenia środka kontaktu lub miejsca spotkania należy zgłosić taką potrzebę telefonicznie pod nr 59 810 64 28 lub e-mail pomocprawna@powiatslawno.pl bądź w  Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Sławnie.
 

Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Porady Obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy w tym osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Pobierz listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Biuro Rzeczy Znalezionych znajduje się  w budynku Starostwa Powiatowego w Sławnie, pok. 29, I piętro, czynne codziennie od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30

Starostwo Powiatowe w Sławnie filia w Darłowie

przyjmowanie Interesantów wyłącznie w sprawach związanych zakresem działania Wydziału Komunikacji i Transportu
ul. Franciszkańska 2
76-150 Darłowo
tel. 94 314 04 00
tel. 94 314 04 01
tel./fax  94 314 04 02

czynne od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30

Godziny przyjmowania interesantów w filii:
w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz. 8.00 – 14.00
oraz w czwartek w godzinach 7.30 – 15.00

Numery rachunków bankowych obowiązujących w Starostwie Powiatowym w Sławnie:  
BBS Darłowo:  
1. wpłaty dotyczące działalności bieżącej-podstawowej  
63 8566 0003 0000 4141 2000 0004  
- w tym:.  opłaty dotyczące Wydziału Komunikacji, tj.rejestracji pojazdów: wydawania dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, tablic rejestracyjnych, praw jazdy, legitymacji instruktorskich, - należności publicznoprawne (opłata adiacencka,) - karty wędkarskie, - zajęcie pasa drogowego.      

2. wpłaty dotyczące Skarbu Państwa  
25 8566 0003 0000 4141 2000 0009  
- w tym: użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa os. fizycznych i prawnych,    trwały zarząd, dzierżawy, sprzedaż, czynsze, przekształcenia os. fizyczne i prawne inne opłaty Skarbu Państwa. - opłata legalizacyjna urządzeń wodnych.      

3. wpłaty dotyczące Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
68 8566 0003 0000 4141 2000 0011  
- w tym: mapy, wyrysy, wypisy, koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, materiały Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, informacje z rejestru cen i wartości nieruchomości, wgląd do dokumentacji    

4. wpłaty dotyczące Wydziału Architektury Budownictwa i Ochrony Środowiska  
63 8566 0003 0000 4141 2000 0004  
- za wydanie karty wędkarskiej.    

5. opłaty skarbowe wnosi się na konto Urzędu Miejskiego w Sławnie  
65 9317 0002 0000 3183 2000 0010

Kod BIC/SWIFT: GBWCPLPP

Wytworzył:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Szynkowski Paweł
(2022-01-10 07:53:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4841089