S豉wno: Wykonanie przy陰cza wodno - kanalizacyjnego z odprowadzeniem w鏚 deszczowych do kanalizacji miejskiej w Pogotowiu Opieku鎍zym w S豉wnie.
Numer og這szenia: 244927 - 2007; data zamieszczenia: 10.12.2007
OGΜSZENIE O UDZIELENIU ZAM紟IENIA - roboty budowlane

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zam闚ienia publicznego.

Czy zam闚ienie by這 przedmiotem og這szenia w Biuletynie Zam闚ie Publicznych: Tak, numer og這szenia w BZP: 218070 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w S豉wnie, ul. Sempo這wskiej, 76-100 S豉wno, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-59 8106422, 8104904, fax 0-59 8104912.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja samorz康owa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Wykonanie przy陰cza wodno - kanalizacyjnego z odprowadzeniem w鏚 deszczowych do kanalizacji miejskiej w Pogotowiu Opieku鎍zym w S豉wnie..

II.1.2) Rodzaj zam闚ienia: roboty budowlane.

II.1.3) Okre郵enie przedmiotu zam闚ienia: Przedmiotem zam闚ienia jest wykonanie przy陰cza wodno - kanalizacyjnego z odprowadzeniem w鏚 deszczowych do kanalizacji miejskiej w Pogotowiu Opieku鎍zym w S豉wnie zgodnie z przedmiarem rob鏒 (za陰cznik nr 6 do SIWZ).

II.1.4) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie (CPV): 45.23.24.10-9.

II.1.5) Ca趾owita ko鎍owa warto嗆 zam闚ienia (bez VAT) obejmuj帷a wszystkie zam闚ienia i cz窷ci: 71962,8 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAM紟IENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAM紟IENIA: 07.12.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJ。YCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN (bez VAT)