Zarządzenie Nr 73/15 Starosty Sławieńskiego z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 10/2002 Starosty Sławieńskiego z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sławnie oraz jego Przewodniczącego.

Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Oleksiak
(2013-05-15 13:39:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Szynkowski
(2019-06-24 08:54:04)