Spis telefonów wewnętrznych

Spis telefonów w Starostwie Powiatowym w Sławnie - centrala:
tel. 059 810 49 04 do 07
fax 059 810 49 12

Wydział Nazwisko i Imię Nr pokoju Nr telefonu Nr wew.
Starosta Sławieński Wiśniowski Wojciech 42 59 8106491 491
Wicestarosta Protasewicz Andrzej 42 59 8106491 491
Sekretarz Powiatu Bonk Waldemar 42 59 8106491 491
Skarbnik Powiatu Firkowska Wioletta 46 59 8106460 460
Wydział Organizacyjno-Prawny
OR
Tomella-Czajkowska Ewa - Naczelnik 30 59 8106440 440
Kijo Małgorzata - Biuro Rady i Zarządu 44 59 8106444 444
Stefaniak Weronika 42 59 8106491 491
Pietrasik Elżbieta 29 59 8106429 429
Oleksiak Piotr 35 59 8106462 462
Szynkowski Paweł 35 59 8106435 435
Kawałek Justyna Archiwum 59 8106487 487
Józefiak Dominika BOI 59 8106400 400
Kasiak Katarzyna (Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi) BOI 59 8106434 434
Diak Tadeusz - - -
Stefanowski Rafał - - -
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadr
KP
Mallek Justyna 20 59 8106490 490
Wydział Spraw Obywatelskich
SO
Krawczyk Patrycja- Naczelnik, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych 49 59 8106449 449
Mazepa Martyna 50 59 810 6447 447
Wydział Finansów
FN
Retmańska Joanna - Gł. Księgowy 47 59 8106451 451
Paź Zofia 52 59 8106452 452
Sobieraj-Sosińska Olga 52 59 8106452 452
Stępień Barbara 53 59 8106453 453
Wietrzyńska Małgorzata 53 59 8106453 453
Zespół Radców Prawnych
RP
Żebrowski Michał 33 59 8106445 445
Gumiński Piotr 33 59 8106445 445
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
RK
Stefański Dariusz 5 59 8106446 446
Samodzielne Stanowisko do Spraw Promocji
PP
Lichacy Jarosław 22 59 8106467 467
Radziszewicz Małgorzata 22 59 8106467 467
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
EK
Podgórska-Jaszczur Katarzyna - Naczelnik 18 59 8106418 418
Szymborska Klaudia 19 59 8106419 419
Jarosz Iwona 19 59 8106419 419
Wydział Dróg i Infrastruktury Powiatu
DI
Sokołowska Ewelina - Naczelnik 21 59 8106422 422
Ściborowska-Wal Karolina - z-ca Naczelnika 21 59 8106422 422
Kucharczyk Robert - - -
Woźniak Damian - - -
Wydział Architektury, Budownictwa, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska
BS
Stachowicz Grażyna - Naczelnik 23 59 8106423 423
Poprawski Adam 24 59 8106424 424
Gut Katarzyna 24 59 8106424 424
Małecka Paula 25 59 8106425 425
Białkowski Tomasz 25 59 8106425 425
Częścik Janina 26 59 8106426 426
Włoszek Grzegorz 26 59 8106426 426
Ollik-Szczesik Małgorzata 27 59 8106427 427
Golec Magdalena 27 59 8106427 427
Wydział Komunikacji i Transportu
KT
Madalińska-Marciniak Ewa - Naczelnik 12 59 8106412 412
Sieradzki Zbigniew / Jóźwiak Marek 6 59 8106406 406
Ludwikowski Łukasz - z-ca Naczelnika 7 59 8106407 407
Gradziński Mariusz / Śpiewak Monika 8 59 8106408 408
Proboszcz Beata 9 59 8106409 409
Wąsik Joanna 9 59 8106409 409
Wojciechowska Jolanta 10 59 8106410 410
Krzemieniec Justyna 11 59 8106411 411
Audytor Wewnętrzny
AU
Jakubowska Katarzyna (Inspektor Ochrony Danych Osobowych) 51 59 8106431 431

Geodeta Powiatowy
GP

Mąkosa Ryszard - Geodeta Powiatowy 65 59 8106465 465

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

GK

Ludko Agata - Naczelnik 69 59 8106469 469
Walczak Anna- obsługa interesanta 68 59 8106468 468
Bajtek Agnieszka- obsługa interesanta 68 59 8106468 468
Graczyk Marzena - obsługa interesanta 68 59 8106468 468
Foryś Anna  66 59 8106466 466
Stenka Irena  66 59 8106466 466
Dudek Olga 67 59 8106479 479
Myślak-Cichosz Joanna 67 59 8106479 479
Zwolan-Mańka Kamila  70 59 8106470 470
Bartos Beata 70 59 8106470 470
Górniak Natalia  70a 59 8106476 476
Rusak Maciej  70a 59 8106477 477
Zawierowska Dominika 70a 59 8106476 476
Bator Henryka 71 59 8106471 471
Walczak Kinga 71 59 8106471 471
Kachel Patrycja 72 59 8106472 472
Kamila Firkowska 72 59 8106472 472
Kowalska Katarzyna      
Marchewka Dorota      
Dąbrowska Katarzyna      
Cybulska Oliwia      
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
GN
Czywil Monika- Naczelnik 75 59 8106475 475
Wojtkowiak Patrycja 74 59 8106474 474
Pieper Sylwia 74 59 8106474 474
Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności
PN
Dębowicz-Kraska Anna - Przewodniczący 17 59 8106417 417
Kulczyk Dorota 17 59 8106417 417
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
PCPR
Maciuk-Radawiec Małgorzata - Dyrektor 4 59 8106405 405
Zespół Organizacyjno-Administracyjny 3 59 8106401 401
Zespół Pomocy Instytucjonalnej 3 59 8106401 401
Zespół Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych 2 59 8106402 402
Zespół ds. świadczeń i pomocy specjalistycznej 1 59 8106403 403
Zespół Finansowo-Księgowy 56 59 8106404 404
Zespół Organizacyjno-Administracyjny EFS 61 59 8106415 415
Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej (pedagog) 56a 59 8106456 456
Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej (psycholog, radca prawny) 63 59 8106492 492
Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej (koordynatorki) 62 59 8106442 442
Urząd Skarbowy Pracownicy 76 59 8106483 483
Pracownicy 81 59 8106484 484
Powiatowy Inspektor Sanitarny Marcin Waszkiewicz (p.o. PPIS, p.o. Dyrektora PSSE w Sławnie) - 59 8107311 -
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Jabłońska Jolanta - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 78 59 8106485 485
Inspektorzy 79 59 8107994 -
Inspektorzy 82 59 8106486 486
Powiatowy Urząd Pracy Sokolińska Krystyna - Dyrektor 97 59 8104161 232
Sekretariat 97 59 8104161 232
         

Spis telefonów w Starostwie Powiatowym w Sławnie, filia w Darłowie:
tel. 94 314 04 00 do 01
tel. / fax 94 314 04 02

Wydział Nazwisko i Imię Nr pokoju Nr telefonu Nr wew.
Wydział Komunikacji i Transportu
KT
Pielaszkiewicz Tomasz 5 94 3140400 -
Michalak Aleksandra 5 94 3140401 -
Jasiewicz Ewa 5 94 3140402  

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Oleksiak Piotr
(2013-05-14 08:42:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Szynkowski Paweł
(2024-06-05 09:39:32)