AUDYTOR WEWNĘTRZNY

 

Audytor Wewnętrzny zajmuje się prowadzeniem audytu wewnętrznego w Starostwie i jednostkach organizacyjnych.

pracownicy wydziału nr pokoju telefon e-mail wykonywane czynności
Katarzyna Jakubowska
(audytor wewnętrzny)
51

0598106431

wew.431
k.jakubowska@powiatslawno.pl
 • dokonywanie analizy obszarów ryzyka w zakresie działania Starostwa i jednostek organizacyjnych,
 • przygotowywanie projektu planu audytu wewnętrznego,
 • opracowywanie programu zadania audytowego,
 • prowadzenie audytu wewnętrznego
 • planowanego oraz zleconego poza planem audytu,
 • sporządzanie sprawozdania z przeprowadzania audytu wewnętrznego zawierającego w szczególności:
  - ustalenia stanu faktycznego,
  - określenie oraz analizę przyczyn i skutków uchybień,
  - uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień;
 • prowadzenie czynności sprawdzających mających na celu dokonanie oceny dostosowania działań w jednostce podlegającej audytowi wewnętrznemu do zgłoszonych przez audytora wewnętrznego uwag i wniosków,
 • prowadzenie bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego.
Wytworzył:
Udostępnił:
Oleksiak Piotr
(2013-05-14 12:16:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Szynkowski Paweł
(2023-02-09 12:05:27)