ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH

 

zajmuje się opieką prawną starostwa

pracownicy wydziału nr pokoju telefon e-mail wykonywane czynności

 

Michał Żebrowski

 

33 0598106445
wew. 445
m.zebrowski@powiatslawno.pl
- udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady, Zarządu, Starosty, wydziałów oraz powiatowych jednostek organizacyjnych,

- opiniowanie pod względem redakcyjnym i prawnym projektów aktów prawnych Rady, Zarządu, Starosty oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych

- opiniowanie projektów umów i porozumień zawieranych przez powiat oraz powiatowe jednostki organizacyjne,

- występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi zespołami orzekającymi,

- inne zadania wynikające z ustawy o radcach prawnych.
Wytworzył:
Udostępnił:
Oleksiak Piotr
(2013-05-15 15:22:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Oleksiak Piotr
(2013-06-10 09:42:20)