Komisja Rewizyjna

Zajmuje się kontrolą działalności Zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, opiniuje wykonanie budżetu Powiatu i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielania lub nieudzielania absolutorium Zarządowi. Komisja Rewizyjna wykonuje również inne zadania w zakresie kontroli zlecane przez Radę.

KOMISJA REWIZYJNA RADY POWIATU W SŁAWNIE W SKŁADZIE:

Kulig Michał – przewodnicząca

Szewczuk Kazimierz – Wiceprzewodniczący Komisji

Frącz Daniel  – członek

Glinka Monika – członek

Terefenko Mariusz - członek

Wytworzył:
Udostępnił:
Oleksiak Piotr
(2013-05-14 10:03:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Oleksiak Piotr
(2013-05-24 11:04:05)