Przetarg nieograniczony od 30000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8