Interpelacje i zapytania Radnych

lp. Imię i nazwisko radnego Interpelacja/zapytania w sprawie Treść interpelacji/zapytania Odpowiedź na interpelację
2019
1  Komisja Gospodarcza Rady Powiatu  Jakie środki finansowe i z kim zawarto umowy na zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych znajdujących się na terenie miasta Sławno. zapytanie odpowiedź
2  Radny Artur Szarycz  Wniosek o bezzwłoczną reakcję w sprawie remontu i napraw dróg powiatowych na terenie gminy Darłowo zapytanie odpowiedź
3  Radna Monika Glinka  Wniosek dot. oznakowania na drogach powiatowych, remontu dróg powiatowych zapytanie odpowiedź
4  Radny Marek Szypulski  Wniosek o udostępnienie informacji na temat wydanych decyzji na wycinkę drzew zezwalających Miastu Darłowo w I kwartale 2019r. zapytanie odpowiedź
5  Radny Marek Szypulski  Wniosek o informację nt. Kapelana w Szpitalu Powiatowym w Sławnie zapytanie odpowiedź
6  Radny Mariusz Małysz
 Radna Monika Glinka
 Wniosek o naprawę ubytków na drogach powiatowych, zmianę znaków drogowych zapytanie odpowiedź
7  Radny Adrian Pawłowski  Wniosek o zorganizowanie spotkania z przedstawicielami publicznego transportu drogowego z terenu powiatu w celu uruchomienia dodatkowych linii. zapytanie odpowiedź
8  Radny Marek Szypulski  Wniosek o decyzje Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr 178/2019/KUZ z 30 lipca 2019r. zapytanie odpowiedź
9  Radny Artur Szarycz  Wniosek o wykonanie prac drogowych na drogach powiatowych. zapytanie odpowiedź
10  Radny Tomasz Bobin  Wniosek o montaż lustra drogowego przy ulicy Żeromskiego w Darłowie zapytanie odpowiedź
11  Radny Marek Szypulski  Wniosek dot. wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20 listopada 2019r. a sytuacji Szpitala Powiatowego w Sławnie zapytanie odpowiedź
12  Radna Monika Glinka  Wniosek o remonty cząstkowe dróg, poboczy, oznakowania poziomego przy drogach, koszy na śmieci przy ulicach w Sławnie i remont chodnika w Sławnie zapytanie odpowiedź
13  Radny Marek Szypulski  Wniosek dotyczący -bieżącej sytuacji Szpitala Powiatowego w Sławnie -budżet obywatelski -subwencji oświatowej dla ZSM w Darłowie zapytanie odpowiedź
2020
1  Radny Michał Kulig Wniosek o wykonanie przepustu na drodze powiatowej 3747Z, postawienie znaku ostrzegawczego na drodze 3741Z, pasów na drodze 3745Z, wycinki krzaków i samosiewów, wykonanie remontów cząstkowych drogi 3745Z zapytanie odpowiedź
2  Radny Adrian Pawłowski Montaż lustra drogowego w miejscowości Tyń i Pałowo oraz utworzenie przejścia dla pieszych w miejscowości Rusinowo zapytanie odpowiedź
3  Radny Daniel Frącz Wniosek o montaż progów zwalniających na ulicy Okrężnej w Darłowie. zapytanie odpowiedź
4  Radny Adrian Pawłowski Wniosek o wycinkę uschniętych drzew przy drogach powiatowych w gminie Postomino zapytanie odpowiedź
5  Radny Artur Szarycz Wniosek o wycinkę krzaków, gałęzi i drzew w miejscowości Boryszewo, Rusko, Bukowo, Jeżyczki i Wicie zapytanie odpowiedź
6  Radny Tomasz Bobin Wniosek o wystąpienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie z wnioskiem o usunięcie wskazanego zagrożenia w ruchu drogowym zapytanie odpowiedź
7  Radny Artur Szarycz  Wniosek o wykonanie remontów i napraw dróg powiatowych 0510Z, 0511Z, 0512Z, 0514Z zapytanie odpowiedź
8  Radny Tomasz Bobin Wniosek o wystąpienie do PKS Słupsk, z prośbą o informację w temacie kursowania autobusów na terenie Gminy Postomino zapytanie odpowiedź
2021
1  Radny Artur Szarycz Wniosek o naniesienie zmian i uwzględnieniu w budżecie powiatu na rok 2021 w formie zwiększenia kwoty dla wsparcia stowarzyszeń z rejonu Powiatu Sławieńskiego zapytanie odpowiedź
2  Radny Tomasz Bobin Wniosek w sprawie usunięcia zapadnięcia na drodze wojewódzkiej nr 205 łączącej Darłowo z Bobolicami i zmiany stałej organizacji ruchu poprzez ustawienie łącznie znaków E-18a i D43 w m. Krupy zapytanie odpowiedź
3  Radny Tomasz Bobin Wniosek o rozszerzenie i udzielenie informacji - Wody Polskie zapytanie odpowiedź
4  Radny Tomasz Bobin Wniosek o oznakowanie krawędzi drogi nr 37 słupkami odblaskowymi lub zamontowanie w tym miejscu oświetlenia hybrydowego. zapytanie odpowiedź
2022
1  Radna Monika Glinka Wniosek o namalowanie przejść dla pieszych w miejscowości Sławsko i usunięcie farby z tablic drogowych w miejscowości Barzowice. zapytanie odpowiedź
2  Radny Marek Szypulski Wniosek o ujęcie w najbliższym planie zarybień rzek Wieprzy oraz Grabowej  zapytanie odpowiedź
3  Radny Artur Szarycz  Wniosek o namalowanie, oznaczenie i doświetlenie przejścia dla pieszych w m. Rusko zapytanie odpowiedź
4  Radny Daniel Frącz  Wniosek o zakup dla Komisariatu Policji w Darłowie profesjonalnego zestawu medycznego R-0 zapytanie odpowiedź
5  Radny Kazimierz Szewczuk
 Radny Mariusz Terefenko
 Wniosek o zamontowanie progu zwalniającego w miejscowości Paproty przy posesji nr 1-2 zapytanie odpowiedź
2023
1  Radny Artur Szarycz  Wniosek o informacje dot. remontu drogi Cisowo-Kopań  zapytanie odpowiedź
2  Radna Monika Glinka  Wniosek o wymianę starych płyt chodnikowych na polbruk na odcinku od szkoły do sklepu Lewiatan. zapytanie odpowiedź
3  Radna Monika Glinka  Wniosek o przycięcie krzewów i uzupełnienie ubytków przy drodze nr 0540Z zapytanie odpowiedź
4  Radny Mariusz Małysz
 Radny Mariusz Terefenko 
 Radny Kazimierz Szewczuk
Wniosek o utwardzenie drogi 3721Z i likwidacji uskoków na odcinku drogi Smardzewo-Karwice  zapytanie odpowiedź
5  Radny Tomasz Bobin  Wniosek o zmianę organizacji ruchu na ulicy Szopena zapytanie odpowiedź
6  Radna Monika Glinka  Wniosek o przedłużenie budowy chodnika w Sławsku zapytanie odpowiedź
2024
7 Radny Mariusz Małysz  Wniosek dotyczący interwencji w sprawie uciążliwego i narastającego problemu przy budowie drogi S6. zapytanie odpowiedź

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Szynkowski Paweł
(2019-09-13 10:33:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Szynkowski Paweł
(2024-03-27 15:31:20)