ZGŁOSZENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 2023

Zestawienie zgłoszeń obiektów budowlanych - 2023

L.p.

Nr ewidencyjny zgłoszenia

Data wpływu

Imię i Nazwisko lub nazwa inwestora

Adres projektowanego obiektu budowlanego

Opis projektowanego obiektu budowlanego

Sposób i data załatwienia

Uwagi

Brak wniesienia sprzeciwu

Wniesienie sprzeciwu

1

BS.6743.16.2023.IX 5.01.2023 MPGK Sp. z o. o. działka nr 59, obręb 8, Darłowo budowa sieci wodociągowej 25.01.2023    
2 BS.6743.17.2023.IX 5.01.2023 MPGK Sp. z o. o. działka nr 144, 126/2, obręb 9, Darłowo budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem 25.01.2023    
3 BS.6743.23.2023.I 10.01.2023 Zarząd Powiatu w Sławnie działka nr 506/2, 559/4, obręb 0002, Sławno budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Chopina w Sławnie 17.01.2023    
4 BS.6743.31.2023.IX 12.01.2023 Energa Operator S. A.
Oddział w Koszalinie
działka nr 71/87, 71/103, obręb 18, Darłowo budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV 31.01.2023    
5 BS.6743.49.2023.XI 20.01.2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie
Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie
działka nr 101, 120/1, obręb Barzowice, gmina Darłowo budowa gazociągu śr/c PE de63 z przyłączami gazu 27.01.2023    
6 BS.6743.62.2023.IX 30.01.2023 Marcin Mielczarek działka nr 76/8, obręb Stary Kraków, gmina Sławno budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego     Wniosek wycofano z dniem 01.02.2023
7 BS.6743.93.2023.XI 8.02.2023 Energa Operator S. A.
 Oddział w Koszalinie
działka nr 198/1, 199/1, 200/1, 201/1, 201/15, 201/5, 201/8, obręb Gleźnowo, gmina Darłowo budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV wraz z przyłączami kablowymi do zasilania budynków mieszkalnych w miejscowości Gleźnowo 28.02.2023    
8 BS.6743.131.2023.IX 24.02.2023 Gmina Sławno działka nr 30, 100, 57, 171, 29, 106, 41/2, 157/1, 165, 164, 157, 156, 57/1, obręb Pomiłowo, gmina Sławno budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji tłocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Pomiłowo, gmina Sławno 09.03.2023    
8a BS.6743.135.2023.XI 27.02.2023 Gmina Darłowo działka nr 40, 42/2, 47/40, 46, 47/13, 47/3, obręb Bukowo Morskie, gmina Darłowo budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu 0,4 kV oraz rozbiórki sieci napowietrznej o napięciu 0,4 kV 01.06.2023    
9 BS.6743.151.2023.X 7.03.2023 Krystyna Humińska działka nr 255, obręb Postomino, gmina Postomino przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego     Wniosek wycofano z dniem 10.03.2023
10 BS.6743.155.2023.XI 8.03.2023 Energa Operator S. A.
Oddział w Koszalinie
działka nr 218/3, obręb Jeżyczki, gmina Darłowo budowa kablowej sieci oświetlenia drogowego w m. Jeżyczki 25.05.2023    
11 BS.6743.166.2023.IX 13.02.2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedibą w Tarnowie działka nr 29/71, 29/72, 29/73, obręb 6 m. Darłowo budowa sieci gazowej niskiego  16.03.2023    
12 BS.6743.196.2023.IX 22.03.2023 Damian i Joanna Mazurek  działka nr 21/9, obręb 6 m. Darłowo budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego  05.06.2023    
13 BS.6743.197.2023.IX 22.03.2023 Joanna i Roman Chojnaccy działka nr 30/18, obręb 6 m. Darłowo budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego  Art. 29 ust. 1 pkt. 1a PB    
14 BS.6743.203.2023.X 24.03.0203 Miasto Sławno działka nr 383, 392/3, 393/2, 388/12, 378/7, 374, 373, obręb 0002, Sławno budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia ulicy Mieszka I w Sławnie o długości 743 metrów 25.04.2023    
15 BS.6743.242.2023.IX 6.04.2023 Ryszard Kowalski działka nr 16/31, 16/28, 16/26, 16/30, 16/32, 280, obręb Kopań, gmina Darłowo budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy 16.06.2023    
16 BS.6743.251.2023.XI 11.04.2023 Maciej Wiącek działka nr 198/10, obręb Malechowo, gmina Malechowo budowa sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych w Malechowo 01.06.2023    
17 BS.6743.313.2023.X 4.05.2023 Powiat Sławieński działka nr 51/1, 52/2, 61/1, obręb 0002, Sławno budowa sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami 10.05.2023    
18 BS.6743.321.2023.X 9.05.2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie działka nr 11, 5/52, 5/3, obręb Jarosławiec, gmina Postomino budowa gazociągu ś/c PE100RC SDR 11 dn 63 mmtyp 2 10.05.2023    
19 BS.6743.322.2023.X 9.05.2023 Energa Oświetlenie Sp. z o. o. działka nr 685/8, 686/1, 684, 1236, 1366, 1240, 674, obręb 0002, Sławno budowa i rozbiórka oświetlenia drogowego, ul. Powstańców Warszawskich w Sławnie

08.01.2024

   
20 BS.6743.327.2023.I 10.05.2023 Powiat Sławieński działka nr 94/2, 95/2, 101/4, 119, 121, 234, 193/9, obręb 0002, Sławno budowa sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami oraz elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego w ramach zadania „przebudowa ul. Gdańskiej w Sławnie” 24.05.2023    
21 BS.6743.341.2023.IX 15.05.2023 Energa Operator S. A.
Oddział w Koszalinie
działka nr 91, obręb Warszkowo, działka nr 191/4, obręb Warszkówko, gmina Sławno budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV wraz z przyłączami dla zasilenia w energię elektryczną budynków mieszkalnych na działkach nr 191/5, 191/6, 191/7, 191/8, 191/9, 191/10, 191/11, 191/12 w miejscowości Warszkówko 26.05.2023    
22 BS.6743.342.2023.IX 15.05.2023 Zakłady Drzewne „POLDAN” Eksport-Import Zygmunt Kroplewski działka nr 29/21, 29/22, 29/23, 29/24, obręb 6, Darłowo budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 31.05.2023    
23 BS.6743.343.2023.IX 15.05.2023 Zakłady Drzewne „POLDAN” Eksport-Import Zygmunt Kroplewski działka nr 9/3, 9/2, 27/62, 26/8, 26/11, 27/61, 27/42, obręb 6, Darłowo budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  31.05.2023    
24 BS.6743.355.2023.IX 23.05.2023 Energa Operator S. A. Oddział w Koszalinie  działka nr 287, 109/19, obręb 14 m. Darłowo budowa sieci elektroenergetycznej wraz z przyłączem kablowym  30.05.2023    
25 BS.6743.373.2023.XI 30.05.2023 Energa Operator S. A.
Oddział w Koszalinie 
działka nr 46, 52/6, obręb Kowalewiczki, gmina Darłowo sieć elektroenergetyczna kablowa wraz z przyłączami kablowymi 0,4 do zasilenia budynków mieszkalnych na działkach 52/15, 52/17, 52/20 z złączami kablowo pomiarowymi na działce nr 52/6 w miejscowości Kowalewiczki 12.06.2023    
26 BS.6743.375.2023.IX 31.05.2023 Paweł Sosnowski działka nr 2, 15/1, 15/5, 15/10, 18, obręb 8, Darłowo budowa sieci wodociągowej PE DN 110 oraz kanalizacji deszczowej PCV wraz z przyłączami 15.06.2023    
27 BS.6743.377.2023.X 1.06.2023 Energa Oświetlenie Sp. z o. o. działka nr 649/2, 649/6, 781/2, 1103/10, 525, 559, 809, 1103/15, 1107/20, obręb 0003, Sławno budowa sieci oświetlenia drogowego w m. Sławno ul. Filtrowa 06.06.2023    
28 BS.6743.385.2023.X 5.06.2023 Energa Operator S. A.
Oddział w Koszalinie 
działka nr 222, 240/3, 240/5, 240/6, 240/8, 240/9, obręb Rusinowo, gmina Postomino budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV wraz z przyłączami dla zasilenia obiektów na działce nr 240/3, 240/4, 240/6, 240/7, 240/8, 240/9, 240/10, w miejscowości Rusinowo 19.06.2023    
29 BS.6743.421.2023.XI 21.06.2023 Elżbieta Brzozowska  Działka nr 49/9, obręb ewidencyjny Gleźnowo, gmina Darłowo Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Art. 29 ust. 1 pkt 1a PB    
30 BS.6743.427.2023.V 26.06.2023 Karolina Ordonez Zavala działka nr 237/9, obręb Rusko, gmina Darłowo budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 17.08.2023    
31 BS.6743.456.2023.XI 6.07.2023 Adam Szewczyk działka nr 11, 14, obręb Kosierzewo, gmina Malechowo budowa sieci wodociągowej z przyłączami 14.09.2023    
32 BS.6743.467.2023.X 13.07.2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Gazownia Koszalin działka nr 424/1, 425/1, 450/1, 474, obręb Rusinowo, gmina Postomino budowa gazociągu śr/c DE 90/63 100 RC SDR 17/11 wraz z przyłączem śr/c DE 32 PE do działki nr 474 w miejscowości Rusinowo 24.07.2023    
33 BS.6743.493.2023.X 18.07.2023 Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. działka nr 167/3, obręb Rusinowo, gmina Postomino budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej 24.07.2023    
34 BS.6743.494.2023.X 18.07.2023 Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. działka nr 233, 239, obręb Jezierzany, gmina Postomino budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami 24.07.2023    
35 BS.6743.515.2023.X 24.07.2023 Gmina Sławno działka nr 221, 221/1, obręb Sławsko, gmina Sławno rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami 25.07.2023    
35a BS.6743.529.2023.IX 25.07.2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. działka nr 308, 561, 254/1, 234/2, obręb 10, Darłowo budowa gazociągu niskiego ciśnienia dla potrzeb budynków mieszkalnych w miejscowości Darłowo ulica Rzemieślnicza 29.01.2024    
36 BS.6743.530.2023.IX 25.07.2023 Daniel Szcześniak działka nr 82/2, obręb Łętowo, gmina Sławno Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z jego przebudową i rozbudową w ramach zabudowy zagrodowej     Wniosek wycofano z dniem 08.08.2023
37 BS.6743.538.2023.IX 27.07.2023 Energa Operator S. A.
Oddział w Koszalinie 
działka nr 343/28, 343/38, 344/1, 344/2, 345/6, 345/8, obręb 2, Darłowo budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV 02.02.2024    
38 BS.6743.541.2023.IX 28.07.2023 Miasto Darłowo działka nr 18/61, 18/40, 18/47, 6/9, obręb 3, Darłowo budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 01.08.2023    
39 BS.6743.548.2023.XI 2.08.2023 Izabela Pacyniak działka nr 170/2, obręb Stary Jarosław budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą  

Decyzja o wniesieniu sprzeciwu z dniem 29.09.2023

 
40 BS.6743.633.2023.XI 31.08.2023 Energa Operator S. A. z siedzibą w Gdańsku
Oddział Koszalin
działka nr 45/9, obręb 10, Darłowo budowa sieci elektroenergetycznej kablowej podziemnej 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi do zasilania domu letniskowego w m. Gleźnowo 06.09.2023    
41 BS.6743.635.2023.IX 1.09.2023 Energa Operator S. A. z siedzibą w Gdańsku
Oddział w Koszalinie
działka nr 36/7, 39/27, 92, 28/12, 113, obręb 3, Darłowo budowa sieci elektroenergetycznych obejmujące napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV 27.05.2024    
42 BS.6743.650.2023.X 7.09.2023 Energa Operator S. A. działka nr 616/3, 617, 620/1, 615/2, obręb Pieńkowo, gmina Postomino budowa sieci elektroenergetycznej obejmujące napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV 11.09.2023    
43 BS.6743.666.2023.XI 13.09.2023 Krystyna Janiów działka nr 287/8, 287/7, 287/6, 287/5, 287/4, 287/3, obręb Bobolin, gmina Darłowo budowa sieci wodociągowej z rur PE dn90 o długości ok. 204,0m wraz z przyłączami o łącznej długości ok. 15m 03.11.2023    
44 BS.6743.676.2023.IX 18.09.2023 Energa Operator S. A.
Oddział Koszalin
działka nr 27/61, 27/69, 27/70, obręb 6, Darłowo budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w celu zasilenia zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Darłowie

27.12.2023

   
45 BS.6743.702.2023.XI 4.10.2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.
Oddział Gazownia Koszalin
działka nr 175, 215/1, obręb Jeżyce, gmina Darłowo budowa gazociągu śr/c PE 100 RC SDR 11 wraz z przyłączem śr/c DE 32 PE w miejscowości Jeżyce 27.10.2023    
46 BS.6743.703.2023.X 5.10.2023 Marta i Mateusz Zając działka nr 179/5, obręb Pieńkowo, gmina Postomino budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 24.10.2023    
47 BS.6743.704.2023.X 5.10.2023 Paweł Skrocki działka nr 27/4, obręb Karsino, gmina Postomino budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 16.10.2023    
48 BS.6743.708.2023.IX 5.10.2023 Urząd Gminy Sławno działka nr 191/7, 248, 247, 246, obręb Warszkówko, gmina Sławno budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami 09.11.2023    
49 BS.6743.709.2023.IX 5.10.2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. 
Oddział Gazownia Koszalin
działka nr 29/21, 29/22, 29/23, 29/24, obręb 6, Darłowo budowa gazociągu n/c DE 90 PE 100 RC SDR 17 wraz z 8 przyłączami n/c DE 63 PE w Darłowie, ul. Błękitna 02.02.2024    
50 BS.6743.711.2023.XI 6.10.2023 Energa Operator S. A. 
Oddział w Koszalinie
działka nr 112/18, 112/33, 112/34, obręb Dąbki, gmina Darłowo budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV wraz z przyłączem dla zasilenia w energię elektryczną obiektu na działce nr 112/17, obręb Dąbki   Decyzja o wniesieniu sprzeciwu z dniem 28.11.2023  
51 BS.6743.736.2023.XI 17.10.2023 Energa Operator S. A. 
Oddział w Koszalinie
działka nr 175/2, 316, 177/1, obręb Kopań, gmina Darłowo budowa linii kablowej elektroenergetycznej 0,4 kV w celu zasilenia obiektu budynku gospodarczego 21.11.2023    
52 BS.6743.771.2023.IX 31.10.2023 Energa Operator S. A.
Oddział w Koszalinie 
działka nr 12/7, 12/8, 12/9, 18/16, 18/22, 18/53, 18/66, obręb 3, Darłowo budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV 10.11.2023    
53 BS.6743.775.2023.XI 3.11.2023 Justyna i Piotr Kowalscy działka nr 222/9, obręb Gleźnowo, gmina Darłowo budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych 07.03.2024    
54 BS.6743.776.2023.X 3.11.2023 Wioletta Aleksandrowicz działka nr 385, obręb 0003, Sławno nadbudowa wraz z przebudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Decyzja o wniesieniu sprzeciwu z dniem 07.11.2023  
55 BS.6743.816.2023.XI 21.11.2023 Energa Operator S. A.
Oddział w Koszalinie 
działka nr 16/1, 470/2, 479/1, 479/2, 5/2, 5/3, obręb Pękanino, gmina Malechowo budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV wraz z przyłączem dla zasilenia w energię elektryczną obiektu na działce nr 5/2, obręb Pękanino, gmina Malechowo 23.01.2024    
56 BS.6743.828.2023.IX 27.11.2023 Barbara Godowska
Sebastian Godowski
działka nr 399, obręb Wrześnica, gmina Sławno budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego w zabudowie siedliskowej Art. 29 ust. 1 pkt 1a PB    
57 BS.6743.829.2023.IX 29.11.2023 Gmina Sławno działka nr 1, 13/6, 778/1, 776/4, 776/6, 1421/1, obręb Warszkowo, gmina Sławno budowa oświetlenia ulicy Mieszka I w miejscowości Warszkowo 22.12.2023    
58 BS.6743.830.2023.IX 29.11.2023 ENERGA-OPERATOR S.A.
Oddział w Koszalinie
działka nr 113, 119, obręb 3, Darłowo budowa sieci elektroenergetycznej obejmująca napięcie znamionowe nie wyższe niż 15 kV, linia kablowa 0,4 kV na działce nr 113, 119 wraz z rozbiórką linii kablowej 0,4 kV na działce nr 113, 119, obręb 0003, Darłowo   Decyzja o wniesieniu sprzeciwu z dniem 06.05.2024  
59 BS.6743.837.2023.IX 4.12.2023 ENERGA – OPERATOR S. A.
Oddział w Koszalinie
działka nr 389/1, 389/2, 389/3, obręb Boleszewo, gmina Sławno budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV wraz z przyłączami dla zasilenia w energię elektryczną obiektów na działkach nr 389/1, 389/2, obręb Boleszewo, gmina Sławno 20.12.2023    
60 BS.6743.843.2023.X 6.12.2023 Piotr Kruk działka nr 143/9, obręb 0001, Sławno budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 14.12.2023    
61 BS.6743.851.2023.XI 13.12.2023 Gmina Malechowo działka nr 556, obręb Malechowo, gmina Malechowo budowa sieci oświetlenia parkingu przy budynku Gminy Malechowo 15.02.2024    
62 BS.6743.865.2023.XI 20.12.2023 Gmina Malechowo działka nr 557/2, obręb Malechowo, gmina Malechowo budowa oświetlenia boiska sportowego, sieć elektroenergetyczna kablowa niskiego napięcia w gminie Malechowo – oświetlenie boiska sportowego w miejscowości Malechowo 12.02.2024    
Wytworzył:
Udostępnił:
Szynkowski Paweł
(2023-01-16 13:43:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Włoszek Grzegorz
(2024-05-28 13:18:07)