Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
UCHWAŁA NR CCLI/837/24 ZARZĄDU POWIATU W SŁAWNIE z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sławieńskiego element menu 2024-03-04 14:42:30 UTWORZENIE
SZ.ZUZ.4210.12.2024.BW+-+obwieszczenie element menu 2024-03-04 12:05:19 UTWORZENIE
Obwieszczenie SZ.ZUZ.2.4210.178.2023.AŁ zebranie materiałów element menu 2024-03-04 12:02:08 UTWORZENIE
Obwieszczenie SZ.RUZ.4210.175.2023.AŁ zebranie materiałów element menu 2024-03-04 11:54:09 UTWORZENIE
UCHWAŁA NR XLV/VI/388/24 RADY POWIATU W SŁAWNIE z dnia 29 lutego 2024 r. element menu 2024-03-04 09:41:13 UTWORZENIE
UCHWAŁA NR XLV/VI/387/24 RADY POWIATU W SŁAWNIE z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2024-2031 element menu 2024-03-04 09:38:47 UTWORZENIE
UCHWAŁA NR XLV/VI/386/24 RADY POWIATU W SŁAWNIE z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu w Sławnie Nr XLIV/VI/368/23 z dnia 22 grudnia 2023r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Sławieńskim na lata 2024-2031 oraz Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2024-2031 element menu 2024-03-04 09:36:32 UTWORZENIE
UCHWAŁA NR XLV/VI/385/24 RADY POWIATU W SŁAWNIE z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Powiatu Sławieńskiego do roku 2030 element menu 2024-03-04 09:35:48 UTWORZENIE
UCHWAŁA NR XLV/VI/384/24 RADY POWIATU W SŁAWNIE z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Sławnie element menu 2024-03-04 09:35:21 UTWORZENIE
UCHWAŁA NR XLV/VI/383/24 RADY POWIATU W SŁAWNIE z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy element menu 2024-03-04 09:34:52 UTWORZENIE
UCHWAŁA NR XLV/VI/381/24 RADY POWIATU W SŁAWNIE z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu na wyodrębniony rachunek bankowy – wg algorytmu w 2024 r. element menu 2024-03-04 09:34:10 UTWORZENIE
UCHWAŁA NR XLV/VI/380/24 RADY POWIATU W SŁAWNIE z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Powiat Sławieński za 2023 r. element menu 2024-03-04 09:33:01 UTWORZENIE
UCHWAŁA NR XLV/VI/379/24 RADY POWIATU W SŁAWNIE z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu w Sławnie na 2024 rok element menu 2024-03-04 09:31:16 UTWORZENIE
UCHWAŁA NR XLV/VI/378/24 RADY POWIATU W SŁAWNIE z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Komisji Stałych Rady Powiatu w Sławnie z działalności za 2023 r. element menu 2024-03-04 09:30:26 UTWORZENIE
UCHWAŁA NR XLV/VI/377/24 RADY POWIATU W SŁAWNIE z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Sławieńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2023 rok. element menu 2024-03-04 09:29:47 UTWORZENIE